Popis vodičských skupín

Skupina Popis Vek
B Osobné motorové vozidlo, do 3500 kg. (podskupiny AM, B1) 17
C Nákladné motorové vozidlo, nad 3500 kg. (podskupiny C1, T) 21
CE Prípojné vozidlo, presahujúce 750kg. (podskupiny C1E, BE a tiež DE ak je jeho držiteľ držiteľom VP skupiny D) 21
D Autobus, motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča. (podskupiny D1 a T) 24
DE Prípojné vozidlo, presahujúce 750kg. (podskupiny D1E, BE) 24
T Traktor, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá. 17