KURZY PRVEJ POMOCI

„ABY SA TAK VÁŠ KURZ STAL POHODLNEJŠÍM A PRAKTICKEJŠÍM“

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je povinný v rámci kurzov absolvovať kurz prvej pomoci v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Naša autoškola má akreditáciu na vykonávanie takýchto kurzov podľa osobitného predpisu. Na kurze prvej pomoci získate základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách. Zároveň sa oboznámite s preventívnymi opatreniami smerujúcimi k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

Po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci vydá autoškola osvedčenie účastníkovi kurzu potvrdenie.

Kurzy prvej pomoci v našej autoškole ponúkame nie len žiadateľom o vodičské oprávnenie, ale aj firmám v súkromnom sektore v rámci BOZP, organizáciám, autoškolám, žiadateľom o kvalifikačnú kartu vodiča, širokej verejnosti.

Disponujeme vlastným kádrovým zabezpečením v rámci realizácie svojej všestrannej činnosti. Materiálno - technické zabezpečenie uvedeného kurzu prvej pomoci máme splnené podľa vyhlášky MZ SR 398/2010.

Našim cieľom je zabezpečiť kvalitný výcvik.
Chceme významne napomáhať zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky, pohybu osôb a ochranu ľudských životov.